186 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
  Hotline +84 236 6 294 888
Chọn ngôn ngữ

Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

Chăm sóc khách hàng:

  ♦ Điện thoại: +84 236 6 294 888

  ♦ Email: info@valsoleilhotel.com

Đặt phòng:

  ♦ Điện thoại: +84 236 6 294 888

  ♦ Email: res@valsoleilhotel.com

Kinh doanh & Tiếp thị:

  ♦ Điện thoại: +84 236 6 294 888

  ♦ Email: sm@valsoleilhotel.com

Ban Nhân sự:

  ♦ Điện thoại: +84 236 6 294 888

  ♦ Hotline: 0915 878 151

  ♦ Email: hrm@valsoleilhotel.com

 

Chat online